สร้างห้องครัว Outdoor ในบ้านอย่างไรให้ปลอดภัย

            แม้ว่าการสร้างห้องครัวไว้นอกบ้านแบบ Outdoor จะมองดูเสี่ยงกับการเกิดอุบัติภัยจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหลายอย่าง แต่หากมองในอีกมุม การสร้างห้องครัวแบบ Outdoor ก็ช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่เราทำอาหารอยู่แล้วไม่ว่าใครก็ต้องประสบกับกลิ่นฉุนของอาหารที่ตลบอบอวลอยู่ภายในห้องครัวแบบ Indoor จนทำให้รู้สึกอึดอัดและหากทำอาหารบ่อยเข้าก็อาจเสี่ยงต่อสุขภาพจนเกิดโรคด้านระบบทางเดินหายใจได้ เราจึงอยากจะมาแนะนำวิธีสร้างห้องครัว Outdoor ในบ้านให้ปลอดภัยเพื่อสภาพแวดล้อมที่ปลอดโปร่งสบายและสุขภาพของคุณเอง เราควรจะมองในแง่ของมุมใหม่ ๆ บ้าง จัดเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องครัวแบบ Outdoor ให้อยู่ในมุมอับ             เวลาที่ฝนตกหรืออากาศด้านนอกร้อนจัดมาก ๆ ก็อาจจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเครื่องครัวที่อยู่ในห้องครัวแบบ Outdoor เกิดการช็อตจากความชื้นของน้ำที่เข้าไปอยู่ภายในหรือความร้อนจากอากาศที่ผ่านโลหะและระบบต่าง ๆ จนมากเกินไปจนส่งผลให้มีอุบัติภัยได้…

Read More