จัดห้องครัวตามหลักฮวงจุ้ยช่วยเสริมโชคลาภ

ห้องครัวจัดเป็นห้องที่สำคัญห้องหนึ่งสำหรับบ้าน เพราะเป็นที่สำหรับหุงหาอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นการจัดห้องครัวให้ถูกหลักฮวงจุ้ยก็จะหมายถึงความอุดมพูนสุขอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ สำหรับหลักในการจัดห้องครัวตามหลักฮวงจุ้ยเราจะมีดังนี้ค่ะ ภาพจาก scghome.com 1. การวางตำแหน่งห้องครัวควรตั้งอยู่บริเวณหลังบ้าน และขณะที่เดินเข้ามาในบ้านไม่ควรมองเห็นตำแหน่งที่ตั้งของเตาไฟ เพราะจะเหมือนการเดินเข้ามาปะทะกับธาตุไฟ จะมีส่วนทำให้คนในบ้านเกิดร้อนรุ่มและกระวนกระวายใจ และด้านบนของห้องครัวก็ไม่ควรตรงกับห้องนอน แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ติดฉนวนกันความร้อนที่เพดานเป็นการช่วยป้องกันพลังที่ไม่ดีของธาตุไฟให้น้อยลงได้ 2. เตาไฟ ไม่ควรตั้งอยู่แนวเดียวกับก๊อกน้ำหรือถังน้ำ รวมทั้งไม่ควรตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันด้วย แต่ให้ตั้งเยื้องๆ กันได้ เพราะทั้งสองอย่างตามหลักฮวงจุ้ยจะถือว่าเป็นธาตุตรงกันข้ามกัน การตั้งในลักษณะดังที่กล่าวมาจะมีผลทำให้คนในบ้านไม่ปองดองและเกิดการขัดแย้งกันขึ้นได้ แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้หาฉากมากั้นระหว่างเตาไฟกับก๊อกน้ำ 3. พื้นห้องครัวควรต่ำกว่าพื้นบ้านเพื่อเป็นการช่วยป้องกันธาตุไฟไม่ให้ไหลเวียนเข้าสู่ตัวบ้าน เพราะจะทำให้สมาชิกภายในบ้านร้อนรุ่มและกังวลใจ แต่ถ้าพื้นบ้านเสมอกันหมดให้ติดตั้งธรณีประตูเพื่อเป็นการแก้เคล็ดก็จะสามารถช่วยป้องกันพลังและธาตุต่างๆ ไหลออกไปจากห้องครัว 4….

Read More