กระจกที่เหมาะกับห้องน้ำของคุณ

         กระจกที่ดีไม่ได้อยู่แค่การใช้ส่องให้เห็นภาพสะท้อนเท่านั้น แต่ยังต้องมีคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้เราสามารถเห็นหลายอย่างในกระจกได้กว้างขวางและมีหลากหลายมุมอย่างชัดเจนด้วย โดยเฉพาะกับกระจกในห้องน้ำซึ่งคุณจะต้องเลือกให้เหมาะสมที่สุด เพราะเวลานี้มีการติดตั้งกระจกหลายรูปแบบในห้องน้ำยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่กระจกทรงสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัดอีกต่อไปแล้ว หากคุณได้รู้จักความพิเศษของกระจกเหล่านี้ก็อาจจะอยากปรับเปลี่ยนนำมาติดใหม่ในห้องน้ำของคุณอย่างแน่นอน กระจกทรงกลม             กระจกทรงกลม หรือ กระจกโค้งเว้า เป็นกระจกที่มีจุดศูนย์กลางความโค้งอยู่ด้านเดียวกับด้านผิวสะท้อนแสงซึ่งจะช่วยให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่สะท้อนในกระจกและเห็นมุมมองต่าง ๆ ภายในกระจกได้อย่างกว้างขวาง เหมาะจะใช้ส่องกระจกทั่วไปและขณะเดียวกันก็ดูความปลอดภัยภายในห้องน้ำหรือด้านหลังตัวเราได้เพื่อไม่ให้เกิดความประมาท เพราะบางทีเราอาจจะลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือลืมอะไรก็ตามในห้องน้ำซึ่งจะสามารถรู้ได้ด้วยกระจก เราจะกลายเป็นคนที่รอบคอบมากขึ้นหากมีกระจกรูปแบบนี้ติดตั้งในห้องน้ำ ผู้คนจึงนิยมใช้กันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะห้องน้ำผู้หญิง กระจกบานยาวทรงสี่เหลี่ยม             กระจกบานยาวทรงสี่เหลี่ยม เป็นกระจกที่ผู้คนใช้กันมาตั้งแต่อดีต แต่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมนักในหมู่คนไทยเพราะมองดูแล้วมีความแคบของมุมมอง และมักใช้กันในห้องแต่งตัวเท่านั้น แต่ในสมัยนี้กระจกบานยาวทรงสี่เหลี่ยมได้ถูกนำมาใช้ในห้องน้ำกันอย่างแพร่หลายและติดผนังไว้อย่างแนบชิดเพื่อสำรวจสภาพร่างกายก่อนและหลังอาบน้ำ ไปจนถึงการแต่งตัวซึ่งหลายคนก็แต่งชุดกันในห้องน้ำ โดยกระจกนี้สามารถทำให้เห็นสัดส่วนร่างกายและความสูงของมนุษย์ได้อย่างชัดเจน…

Read More