คิดให้ดี ก่อนต่อเติมบ้านและอาคาร

            ครอบครัวไทยนั้นมักอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่สังคมสูงอายุที่ในแต่ละครอบครัวนั้นมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ทำให้เวลาลูกหลานแต่งงานแล้วก็มักจะอาศัยอยู่ในบ้านเดิมจะได้ดูแลผู้สูงอายุในบ้านได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น เมื่อจำนวนคนเพิ่มมากขึ้นแต่บ้านมีขนาดเท่าเดิมก็อาจจะก่อให้เกิดความอึดอัดหรือพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ การจัดซื้อบ้านใหม่เลยนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่เกินไปหากบ้านเดิมนั้นดีอยู่แล้ว การต่อเติมบ้านและอาคารนั้นจึงเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยม แต่ทราบหรือไม่ว่าการต่อเติมนั้นมีข้อกฎหมายมากมายที่จะต้องเรียนรู้ หากไม่ระวังการทำบ้านใหม่ของเรานั้นก็อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดทางกฎหมายโดยที่ไม่ตั้งใจได้ และกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมา  สิ่งที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจต่อเติมบ้านและอาคาร การดัดแปลงอาคารต้องได้รับอนุญาต หากกระทำการดัดแปลงบ้านหรืออาคารโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นมีความผิดทางกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ศึกษาพรบ.ควบคุมอาคาร การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างนั้นมีพรบ.ควบคุมอยู่เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งการต่อเติมบ้านและอาคารนั้นอยู่ในพรบ.ฉบับนี้ โดยเฉพาะเรื่องการขอใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก่อนดำเนินการ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง โครงสร้างนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่กำหนดความแข็งแรงของอาคาร ดังนั้นจึงต้องให้การระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในกรณีที่โครงสร้างของบ้านนั้นไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการต่อเติมในอนาคตต้องทำการปรึกษาช่างที่มีความเชี่ยวชาญให้ดี การเปลี่ยนส่วนต่างๆ ที่ไม่ใช่โครงสร้าง การเปลี่ยนส่วนต่างๆ…

Read More