How To จัดอ่างล้างหน้าให้น่าใช้

            อ่างล้างหน้า เป็นหนึ่งในสุขภัณฑ์ที่ต้องมีความสะอาดมาเป็นอันดับ 1 เพราะเป็นที่ชำระล้างสิ่งสกปรกจากใบหน้าและส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ไปจนถึงการทำกิจวัตรส่วนตัวต่าง ๆ เราจึงต้องมีความอนามัยสูง ฉะนั้นการที่เรานำสิ่งของมากมายมาวางไว้บริเวณอ่างล้างหน้าหรือไม่ดูแลทำความสะอาดเลยก็จะทำให้อ่างล้างหน้าขึ้นราและมีแต่เชื้อแบคทีเรียกับฝุ่นจนสุดท้ายไม่ว่าใครก็ไม่กล้ามาใช้งานอีก คุณจึงควรทำความสะอาดบ่อย ๆ และหลังทำความสะอาดทุกครั้งก็ต้องมีการจัดอ่างล้างหน้าให้เหมาะสมน่าใช้ ดังนี้ อ่างล้างหน้าต้องมีชั้นแยกประเภทของใช้             อ่างล้างหน้าที่น่าใช้จะต้องมีการจัดตั้งชั้นวางของเพื่อแยกประเภทของใช้ในการทำความสะอาดร่างกายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน และโฟมล้างหน้าต่าง ๆ ด้วย เพื่อที่สมาชิกในบ้านจะได้ไม่ต้องมีการหยิบผิดหยิบถูกในเวลาที่รีบร้อน และเพื่อเป็นการป้องกันการปะปนกันของสิ่งของประเภทต่าง ๆ…

Read More