การจัดโต๊ะหมู่บูชาพระภายในบ้านให้ถูกต้อง เสริมความมงคล

         เมื่อสร้างบ้านแล้วอีกห้องหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ ห้องพระ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ต่างก็เป็นพุทธศาสนิกชน ดังนั้นเมื่อมีการสร้างห้องพระขึ้นมาแล้ว ภายในจะมีการจัดโต๊ะหมู่บูชา แต่การจัดโต๊ะหมู่บูชาควรทำอย่างไรบ้างล่ะ วันนี้เรามีคำตอบ โต๊ะหมู่บูชาคืออะไร ? Cr https://www.baania.com/             ก่อนจะทำการจัดโต๊ะหมู่บูชา เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า โต๊ะหมู่บูชา คือ กลุ่มหรือชุดโต๊ะที่ใช้ตั้งพระพุทธรูป หรือสิ่งที่เราเคารพและสักการะอยู่เสมอ ซึ่งอาจรวมไปถึง รูปของบรรพบุรุษ โดยประกอบไปด้วยเครื่องบูชา ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเคารพอย่างสูงสุดที่มีต่อสิ่งที่เราบูชา และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่เราเองพึงระลึกถึงเสมอ             นอกจากนี้พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานยังให้คำจำกัดความของโต๊ะหมู่บูชาว่า เป็นที่ตั้งเครื่องบูชาประกอบด้วยม้า 4…

Read More