การจัดโต๊ะหมู่บูชาพระภายในบ้านให้ถูกต้อง เสริมความมงคล

         เมื่อสร้างบ้านแล้วอีกห้องหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ ห้องพระ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ต่างก็เป็นพุทธศาสนิกชน ดังนั้นเมื่อมีการสร้างห้องพระขึ้นมาแล้ว ภายในจะมีการจัดโต๊ะหมู่บูชา แต่การจัดโต๊ะหมู่บูชาควรทำอย่างไรบ้างล่ะ วันนี้เรามีคำตอบ

โต๊ะหมู่บูชาคืออะไร ?

Cr https://www.baania.com/

            ก่อนจะทำการจัดโต๊ะหมู่บูชา เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า โต๊ะหมู่บูชา คือ กลุ่มหรือชุดโต๊ะที่ใช้ตั้งพระพุทธรูป หรือสิ่งที่เราเคารพและสักการะอยู่เสมอ ซึ่งอาจรวมไปถึง รูปของบรรพบุรุษ โดยประกอบไปด้วยเครื่องบูชา ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเคารพอย่างสูงสุดที่มีต่อสิ่งที่เราบูชา และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่เราเองพึงระลึกถึงเสมอ

            นอกจากนี้พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานยังให้คำจำกัดความของโต๊ะหมู่บูชาว่า เป็นที่ตั้งเครื่องบูชาประกอบด้วยม้า 4 ขา หลายตัวคุ้มกัน เป็นหมู่ มี หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 7 หมู่ 9 และหมู่ 11 เดิมเรียกว่า “ม้าหมู่บูชา” โดยควรวางเครื่องสักการะบูชาที่คู่ควรเป็นสง่างาม เป็นจุดเด่นของบ้านหรือสถานที่ ดังนั้นจึงควร
จัดโต๊ะหมู่บูชาให้เหมาะสมสวยงาม

หลักการจัดโต๊ะหมู่บูชาพระในบ้าน

Cr https://www.baania.com/

            จากที่กล่าวมาข้างต้นองค์ประกอบหลักในการจัดโต๊ะหมู่บูชาประกอบด้วยม้าหรือโต๊ะ 4 ขาวางรวมกันเพื่อเอาไว้ตั้งสิ่งเคารพบูชาและเครื่องสักการะ โดยมีการว่างเครื่องสักการะบูชาแตกต่างกันออกไป ดังนี้

 1. เครื่องสักการบูชาบนโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 4
            – กระถางธูป 1 กระถาง
            – เชิงเทียน 1 คู่
            – พานดอกไม้ 2 พาน
            – แจกัน 2 ใบ
 2. เครื่องสักการบูชาโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5
            – กระถางธูป 1 กระถาง
            – เชิงเทียน 4 คู่
            – พานดอกไม้ 5 พาน
            – แจกัน 2 ใบ
 3. เครื่องสักการบูชาโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7
            – กระถางธูป 1 กระถาง
            – เชิงเทียน 5 คู่
            – พานดอกไม้ 5 พาน
            – แจกัน 2 ใบ
 4. เครื่องสักการบูชาโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9
            – กระถางธูป 1 กระถาง
            – เชิงเทียน 6 คู่
            – พานดอกไม้ 7 พาน
            – แจกัน 3 ใบ

ข้อกำหนดและข้อยกเว้นในการจัดโต๊ะหมู่บูชา

      ในการจัดโต๊ะหมู่บูชาต้องมีการคำนึงถึงหลักการและความเหมาะสมต่างๆ โดยมีข้อกำหนดดังนี้

 1. ทิศทางในการจัดโต๊ะหมู่บูชา ควรจัดให้โต๊ะหมู่บูชาหันไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออก
 2. การจัดเครื่องสักการะต้องงจัดให้เป็นระเบียบและสวยงาม และที่สำคัญที่สุดคือต้องดูในเรื่องของความสะอาดโต๊ะหมู่บูชาอย่างสม่ำเสมอ
 3. องค์ประกอบของโต๊ะหมู่บูชา จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ ต้องมีการจัดให้ครบ
 4. ในกรณีหากไม่สามารถหาโต๊ะหมู่บูชาได้ สามารถนำโต๊ะหรือตั่งที่มีขนาดและสัดส่วนเหมาะสมมาใช้แทนกันได้

#จัดโต๊ะหมู่บูชาพระ #เสริมความมงคลบ้าน #จัดห้องพระให้เสริมดวง

Leave a Reply

Your email address will not be published.