เลือกวัสดุประตู หน้าต่าง ให้เข้ากับบ้าน ถูกกับสภาพแวดล้อม เพื่อการใช้งานที่ยั่งยืน

ภาพ : TheoRivierenlaan จาก Pixabay

            ในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสร้างบ้าน  ย่อมต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมหรือสภาพภูมิอากาศ  และความเหมาะสมอื่น ๆ ที่เป็นสภาพทั่วไป  อย่างประเทศไทยของเรามักมีสภาพภูมิอากาศที่ร้อนอบอ้าว  มีความชื้นอยู่ในอากาศพอสมควร  ความเข้าใจและการศึกษาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะเจาะจงสำหรับสถานที่ที่เราเลือกจะลงหลักปักฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักออกแบบสร้างบ้าน  เพื่อบรรลุจุดประสงค์ของการปลูกสร้างสถานที่อยู่อาศัยให้มีความแข็งแรงทนทานและใช้งานได้เป็นอย่างดี

            แม้กระทั่งองค์ประกอบเล็ก ๆ แต่มีความสำคัญสำหรับบ้านอย่าง  ประตู  และหน้าต่าง  การใส่ใจเลือกวัสดุที่จะนำมาใช้ก็เป็นสิ่งสำคัญ  การรู้ถึงข้อดีข้อเสียของวัสดุที่เราจะนำมาใช้ทำให้สามารถเลือกตัดสินใจและหาวิธีการดูแลรักษาได้เป็นอย่างดี  วัสดุที่คนนิยมนำมาประกอบเป็น  ประตู  และหน้าต่าง  ได้แก่  วัสดุจำพวกไม้  ไวนิล  อลูมิเนียม  วัสดุอย่างไม้  ดูจะได้รับความนิยมมากที่สุด  เพราะมีความสวยงามในตัวเนื้อวัสดุสูง  สามารถตัด  แกะสลัก  ดัดแปลงให้มีความสวยงามได้ตามต้องการ  แม้วัสดุอย่างไม้จะได้รับความนิยมในการนำมาทำประตูและหน้าต่าง  แต่ด้วยความที่ประเทศไทยเรา  มีสภาพภูมิอากาศที่ร้อนชื้น  เมื่อมีความชื้นสะสม  ไม้ของเราจะเกิดการพองตัวหรือบางแห่งเกิดเชื้อรา  หลาย ๆ บ้านคงเคยประสบปัญหาประตูหรือหน้าต่างที่ทำจากไม้มีความฝืดเคือง  หรืออยู่ดี ๆ ก็ไม่สามารถปิดได้สนิท  นั่นเป็นเพราะความชื้นในสภาพแวดล้อมส่งผลต่อวัสดุเนื้อไม้ได้เป็นอย่างดีนั่นเอง


ภาพ : Gretta Blankenship จาก Pixabay

            การเลือกวัสดุในการทำประตู  และหน้าต่างยังคงมีทั้งข้อดีและข้อเสียในแต่ละวัสดุปะปนกันไป  ที่สำคัญคือการเข้าใจสภาพแวดล้อมหรือสภาพอากาศที่จะส่งผลต่อวัสดุที่เราเลือกใช้โดยตรง  ทั้งประตูและหน้าต่างมักตั้งอยู่ในทิศทางของสายลมและแสงแดด  ดังนั้นจึงเป็นส่วนประกอบสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมอุณหภูมิที่เกิดขึ้นภายในบ้าน  รวมถึงเป็นส่วนของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมมากที่สุดไม่แพ้ผนังบ้านภายนอก  ดังนั้น  การจะเลือกวัสดุใดในการใช้เป็นส่วนประกอบ  ให้คำนึงถึงความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานขององค์ประกอบบ้านอย่างประตู  หน้าต่างให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน  อยู่คู่กับตัวบ้านได้อย่างเหมาะสมยั่งยืนต่อไป

#การแต่งบ้าน #ปรับคอนโด

Leave a Reply

Your email address will not be published.