คิดให้ดี ก่อนต่อเติมบ้านและอาคาร

            ครอบครัวไทยนั้นมักอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่สังคมสูงอายุที่ในแต่ละครอบครัวนั้นมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ทำให้เวลาลูกหลานแต่งงานแล้วก็มักจะอาศัยอยู่ในบ้านเดิมจะได้ดูแลผู้สูงอายุในบ้านได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น เมื่อจำนวนคนเพิ่มมากขึ้นแต่บ้านมีขนาดเท่าเดิมก็อาจจะก่อให้เกิดความอึดอัดหรือพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ การจัดซื้อบ้านใหม่เลยนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่เกินไปหากบ้านเดิมนั้นดีอยู่แล้ว การต่อเติมบ้านและอาคารนั้นจึงเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยม แต่ทราบหรือไม่ว่าการต่อเติมนั้นมีข้อกฎหมายมากมายที่จะต้องเรียนรู้ หากไม่ระวังการทำบ้านใหม่ของเรานั้นก็อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดทางกฎหมายโดยที่ไม่ตั้งใจได้ และกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมา 

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจต่อเติมบ้านและอาคาร

  1. การดัดแปลงอาคารต้องได้รับอนุญาต หากกระทำการดัดแปลงบ้านหรืออาคารโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นมีความผิดทางกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
  2. ศึกษาพรบ.ควบคุมอาคาร การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างนั้นมีพรบ.ควบคุมอยู่เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งการต่อเติมบ้านและอาคารนั้นอยู่ในพรบ.ฉบับนี้ โดยเฉพาะเรื่องการขอใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก่อนดำเนินการ
  3. การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง โครงสร้างนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่กำหนดความแข็งแรงของอาคาร ดังนั้นจึงต้องให้การระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในกรณีที่โครงสร้างของบ้านนั้นไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการต่อเติมในอนาคตต้องทำการปรึกษาช่างที่มีความเชี่ยวชาญให้ดี
  4. การเปลี่ยนส่วนต่างๆ ที่ไม่ใช่โครงสร้าง การเปลี่ยนส่วนต่างๆ อย่างพื้นหรือผนังที่ไม่ใช่โครงสร้างของอาคารนั้น สามารถทำได้โดยใช้วัสดุชนิดเดียวกับแบบเดิมหรือแบบอื่นซึ่งจะเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างเกิน 20% ต้องมีการคำนวณให้ดีเนื่องจากจะส่งผลต่อความแข็งแรงของบ้านเช่นเดียวกัน
  5. การรุกล้ำที่สาธารณะ การต่อเติมหลังคา ที่จอดรถ หรือกระถางต้นไม้แบบถาวรนั้น ต้องระมัดระวังเรื่องการรุกล้ำที่สาธารณะ ซึ่งขัดต่อข้อกฎหมาย

ความปลอดภัยและความแข็งแรง สิ่งที่ต้องระวังในการต่อเติมบ้านและอาคาร

            การต่อเติมบ้านและอาคารนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ข้อกฎหมายเท่านั้นที่เราจะต้องระมัดระวัง เพราะในบางครั้งในระหว่างเราจะทำตามกฎหมายทุกประการแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าบ้านของเรานั้นจะมีความปลอดภัยและความแข็งแรงอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้ ดังนั้นการจะเปลี่ยนแปลงบ้านในกรณีใดก็ตามต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยและความแข็งแรงของบ้านเป็นหลักเนื่องจากเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้าน

#กฏหมายสร้างบ้าน #รู้ก่อนแต่งบ้าน #สร้างบ้านต้องรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published.