การวางเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบใดที่ไม่ถูกตำแหน่งในบ้าน

            เจ้าของบ้านหลายคนยังคงเข้าใจตำแหน่งการวางสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในบ้านอย่างผิด ๆ แต่กลับคิดว่าตัวเองอยากจัดตามความชอบก็เท่านั้นโดยไม่รู้เลยว่าความสวยงามย่อมต้องอยู่บนรากฐานของความเหมาะสม หากตำแหน่งนั้นไม่ถูกก็อาจเกิดปัญหาและอันตรายที่ตามมาในภายหลังได้ วันนี้เราจึงอยากมาบอกเล่ารูปแบบการวางเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ถูกตำแหน่งในบ้าน จะมีตำแหน่งไหนบ้างที่ตอนนี้คุณยังคงวางเครื่องใช้ไฟฟ้าผิดอยู่ รีบไปดูกันเลย!

วางเครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้หน้าต่าง

            การที่คุณวางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ใกล้กับหน้าต่างในระยะแรกอาจจะไม่มีปัญหาใด ๆ แต่หากนำมาวางไว้นาน ๆ แสงแดดที่สาดส่องเข้ามาผ่านหน้าต่างตกกระทบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็อาจจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดการสะสมความร้อนภายในจนเกิดการลัดวงจรหรือความผิดปกติซึ่งอาจทำให้บ้านของคุณมีไฟไหม้ได้ง่าย ๆ แต่หากเป็นหน้าต่างที่ติดผ้าม่านก็จะสามารถช่วยไม่ให้แสงแดดเข้าสู่ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ โดยเฉพาะผ้าม่านที่มีเนื้อหนา ดังนั้นหากหลีกเลี่ยงตำแหน่งของบ้านมุมนี้ไม่ได้จริง ๆ ก็ให้ติดตั้งผ้าม่านที่ทึบหน่อยก็จะเหมาะสม

วางเครื่องใช้ไฟฟ้าติดกับสิ่งของอื่น ๆ

            นี่คือปัญหาของหลาย ๆ บ้านที่ต่างก็วางเครื่องใช้ไฟฟ้าในตำแหน่งที่ผิดโดยนำไปวางตั้งติดกับสิ่งของต่าง ๆ จนแน่นและอัดกันโดยเฉพาะในบ้านหลังเล็กที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเมื่อไม่มีพื้นที่เก็บเป็นมุมของเครื่องใช้ไฟฟ้าแยกต่างหาก็ต้องนำมาตั้งไว้ใกล้ตัวกองไว้กับพวกสิ่งของมากมายจนมีทั้งฝุ่นและมีทั้งน้ำหนักของที่บางคนก็นำมาวางไว้บนเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงไม่แปลกหากเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ๆ ในบ้านคุณจะมีอายุการใช้งานที่น้อยกว่าปกติและร้อนขึ้นมาได้จาการที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งระบายอากาศและมีอุณหภูมิที่ปกติ คุณควรจะทำการวางแผนแยกมุมหมวดหมู่สิ่งของให้อยู่ในแนวเดียวกันไปเลยจะดีที่สุด เพื่อให้ง่ายต่อการหาและอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ด้วย

วางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ใกล้แหล่งน้ำ

            การวางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ใกล้น้ำถือเป็นการวางที่ไม่ถูกตำแหน่งมากที่สุดและทำให้เกิดอันตรายได้ง่ายที่สุดด้วย แม้ว่าส่วนใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านทั่วไปจะถูกนำมาวางไว้ภายในตัวบ้านซึ่งไม่มีแหล่งน้ำ แต่ในสมัยนี้ที่แนวคิดการตกแต่งบ้านเริ่มเปลี่ยนไปทำให้มีบางคนที่นำโคมไฟแบบยาว ๆ มาตั้งไว้บริเวณอ่างอาบน้ำเพื่อความโรแมนติกหรือความอุ่นปนเย็นสบายที่เรียกได้ว่าอาบน้ำในบรรยากาศดุจความฝันแต่กลับแฝงด้วยอันตรายที่มาได้ตลอดเวลาหากจู่ ๆ โคมไฟตกลงมาถูกน้ำหรือปลั๊กก็อาจถูกความชื้นจนช็อตได้ และบางบ้านก็ติดตั้งโคมไฟให้ความสว่างบริเวณบ้านไว้ใกล้กับสระน้ำหรือบ่อน้ำซึ่งก็ไม่ควรทำเช่นกัน

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#การวางเครื่องใช้ไฟฟ้า #ข้อระวังตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า #จุดติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.