ตกแต่งห้องครัวอย่างไรที่ไม่ควรทำ

            เราอาจพูดถึงวิธีการหรือเทคนิคการตกแต่งห้องครัวแบบที่เคยทำมากันก็มาก เพราะห้องครัวนั้นเป็นห้องที่มีความสำคัญโดยเฉพาะในครอบครัวที่ชื่นชอบการทำอาหารรับประทานกันเองภายในบ้าน เพราะมันเป็นห้องที่สามารถชี้เป็นชี้ตายคนในบ้านได้เลยเฉพาะบ้านที่มีเด็กหรือผู้สูงอายุ เนื่องจากอาหารเป็นสิ่งที่เรารับเข้าสู่ร่างกาย หากสถานที่ปรุงอาหารอย่างห้องครัวนั้นไม่ถูกสุขลักษณะ สกปรก หรือเต็มไปด้วยเชื้อโรค มีการตกแต่งหรือจัดวางในแบบที่ไม่ควร ทำส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนภายในบ้านได้ วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการตกแต่งอย่างไรที่ไม่ควรทำภายในห้องครัวให้ได้เฝ้าระวังกัน

ตกแต่งห้องครัวแบบผิดพลาดที่ไม่สมควรทำ

  1. ละเลยการจัดสรรพื้นที่ ห้องครัวนั้นเป็นสถานที่ที่มีของเป็นจำนวนมากไม่ต่างจากห้องเก็บของ แต่ของเหล่านั้นเป็นของที่เราใช้ในการประกอบอาหาร ดังนั้นมันจึงจะต้องระมัดระวังทั้งวิธีการเก็บและความสะอาด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดสรรพื้นที่และใช้พื้นที่ให้มีประโยชน์สูงสุด อย่างเช่นพื้นที่บนผนังที่สามารถติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินสำหรับเก็บของได้
  2. พื้นที่สามเหลี่ยม ภายในครัวนั้นจะมีอยู่ 3 สิ่งที่เราต้องใช้เป็นประจำและบางครั้งต้องเดินทางไปยังสถานที่แห่งนี้อย่างรวดเร็วประกอบไปด้วยพื้นที่ทำอาหาร ซิงค์ล้างจาน และตู้เย็น หากละเลยการจัดพื้นที่ 3 เหลี่ยมดังกล่าวนี้ก็จะทำให้การทำอาหารยากลำบากมากยิ่งขึ้น
  3. ไม่มีแสงสว่าง แสงสว่างที่เพียงพอนั้นจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับห้องครัวที่เราใช้ในการประกอบอาหารเพราะมันจะช่วยให้เราสามารถกะเกณฑ์วัตถุดิบต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ และบางครั้งที่เราต้องใช้ของมีคมหรือของร้อนนั้นจะช่วยให้มองเห็นได้ชัดและลดอุบัติเหตุลงได้
  4. อากาศไม่ถ่ายเท การตกแต่งห้องครัวที่ไม่สมควรมากที่สุดคือการที่ห้องครัวนั้นอากาศไม่สามารถถ่ายเทได้ เนื่องจากภายในนั้นเต็มไปด้วยความและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
  5. การใช้อุปกรณ์บิ้วอิน เช่นเตาแก๊ส เตาอบ หรือตู้เย็นแบบ Built in นั้นทำให้เวลาที่อุปกรณ์เหล่านี้เสียจะซ่อมยากหรือเวลาที่ต้องการเปลี่ยนใหม่อาจมีปัญหาเรื่องขนาดตามมา เพราะอุปกรณ์บิ้วอินนั้นได้รับการคำนวณขนาดมาเฉพาะแล้วนั่นเอง 

หลีกเลี่ยงการตกแต่งห้องครัวที่ไม่ควรทำลดการเกิดปัญหาในอนาคต

            ห้องครัวนั้นเป็นห้องที่สำคัญการตกแต่งห้องครัวจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของบ้านต้องตระหนักเช่นเดียวกัน การหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่สมควรทำในการตกแต่งจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตระยะยาว นอกจากจะช่วยให้สุขอนามัยของอาหารของทุกคนภายในบ้านดีมากยิ่งขึ้นแล้วยังเป็นการประหยัดเวลาที่ตกแต่งใหม่หรือต้องการซื้ออุปกรณ์ทำอาหารใหม่อีกด้วย   

#ตกแต่งครัวต้องระวัง #ปัญหาห้องครัว #แนะนำการตกแต่งห้องครัว

Leave a Reply

Your email address will not be published.